About

Rozmyślania, pomysły, inspiracje i rozmowy dotyczące edukacji, rozwoju i szkoły.

Uczenie innych to ciągle rozwijający się proces poszukiwań jak i w jakim celu. Czerpię inspirację z radości dzieci, dorosłych i pasji ludzi kochających edukację, to oni dają mi energię, wiarę i pomysły, bo przecież uczenie innych to zarazem nieustanny proces rozwoju własnego.

Jestem nauczycielką angielskiego i etyki. Trenerem i innowatorem. Przez wiele lat byłam nauczycielem leaderem na projektach międzynarodowych Youth in Action i Polsko Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, Commenius, Erasmus+ i e-Twinning.  Jestem Microsoft Innovator Educator Expert i trenerem Microsoft Education. Ambasadorką ogólnopolskiego ruchu Wiosna Edukacji. Egzaminatorem języka angielskiego.

Gdy ludzie kochali książki stworzyłam w Gdyni Bibliotekę Ekologiczną, a z nią konkursy i wystawy o potrzebie ochrony środowiska. Obecnie poszukuję nowych technologii, chociaż nie zapominam o książkach i komunikacji naturalnej.

Z uczniami prowadzę szkolny magazyn w języku angielskim Merkuriusz . Zapraszam uczniów na Wojewódzki Konkurs Filmowy dla gimnazjum i liceum.

Moje hobby to podróże, książki, teatr, muzyka, dobra kuchnia i blogowanie.

Publikacje:

„Przygoda z edukacją nieformalną”

„Odpowiedzią jest dialog i szukanie złotego środka”

„Znikające gimnazja”

Juniorowo

Warsztaty:

Kompetencje XXI wieku – dzielenie się Erasmusem

Warsztaty dla nauczycieli TIK w edukacji

Szkoła z edumocą – I forum wymiany inspiracji i dobrych praktyk

Noc Belfrów

Spotkanie szkół z mocą zmieniania świata – Ashoka

Noc Belfrów w Elblągu

Warsztaty na Pomorskim Hackatonie Edukacyjnym

Niekoniecznie o edukacji:

Mój blog podróżniczy Fabryka czasu ulotna

Reklamy