About

Rozmyślania i pomysły dotyczące miejsca, w którym spędzam prawie połowę życia 🙂

Uczenie innych to ciągle rozwijający się proces poszukiwań jak i w jakim celu. Czerpię inspirację z radości dzieci i pasji ludzi kochających edukację, to oni dają mi energię, wiarę i pomysły, bo przecież uczenie innych to zarazem nieustanny proces rozwoju własnego.

Jestem nauczycielką angielskiego i etyki, a także egzaminatorem. Przez wiele lat byłam nauczycielem, leaderem na projektach międzynarodowych Youth in Action i Polsko Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży. Pracuję z projektami internetowymi e-twinning. Gdy ludzie kochali książki stworzyłam w Gdyni Bibliotekę Ekologiczną, a z nią konkursy i wystawy o potrzebie ochrony środowiska.

Z uczniami prowadzę szkolny magazyn w języku angielskim Merkuriusz . Zapraszam uczniów na Wojewódzki Konkurs Filmowy dla gimnazjum i liceum, który prowadzę od trzech lat z koleżanką.

Moje hobby to podróże, książki, teatr, muzyka, dobra kuchnia i blogowanie.

Publikacje:

„Przygoda z edukacją nieformalną”

„Odpowiedzią jest dialog i szukanie złotego środka”

„Znikające gimnazja”

Warsztaty:

Kompetencje XXI wieku – dzielenie się Erasmusem

Warsztaty dla nauczycieli TIK w edukacji

Szkoła z edumocą – I forum wymiany inspiracji i dobrych praktyk

Noc Belfrów

Spotkanie szkół z mocą zmieniania świata – Ashoka

Noc Belfrów w Elblągu

Juniorowo

Niekoniecznie o edukacji:

Mój blog podróżniczy Fabryka czasu ulotna

Reklamy