STEAM artystyczno-językowy z ciągiem dalszym na informatyce

Jak wiecie lekcje STEAM łączą w sobie przedmioty ścisłe, matematyczne, artystyczne i humanistyczne. Całość to według skrótu Science, Technology, Engineering, Art., Maths).

Mam dla Was cudowną lekcję, którą zainspirowała mnie profesor Marlena Plebańska moja Guru.

Lekcję przeprowadziłam w następujących etapach:

 1. Poprosiłam uczniów o wybranie artysty, jego dzieła i sprawdzenia nurtu sztuki. Oczywiście uczniowie musieli mi o wynikach swoich poszukiwań opowiedzieć.
 2. Następnie spotkaliśmy się w Sali do gotowania z zestawami jarzyn i oznajmiłam im, że na kartkach A4 mają wykorzystując jarzyny i ziarenka ułożyć do dzieła, jakie wybrali swoje. Na tym etapie zaproponowałam im, poszukanie dzieła „ich” artysty, które być może byłoby dla nich łatwiejsze do warzywnej interpretacji.
 3. Uczniowie opisali swoją pracę twórczą, a opis, zdjęcie, opis nurtu sztuki i oryginał obrazu zamknęli w kodach QR. Nauczyli się tworzyć kody i dowiedzieli się jak wstawić zdjęcie do kodu QR.
 4. Zadanie najkrótsze to sprawdzenie ceny oryginalnego dzieła i ich dzieła 😉
 5. Przyszła pora na napisanie maila egzaminacyjnego
 6. MAIL: (130 słów)

Napisz mail do przyjaciela/przyjaciółki z Anglii o wystawie Giuseppe Arcimboldo w muzeum w Twoim mieście, w której brałeś/brałaś udział wystawiając swoją pracę z warzyw. Napisz i rozwiń punkty:

 • jak to się stało, że mogłaś/mogłeś wziąć udział w tej wystawie
 • o tym jak się przygotowywałaś/łeś do wystawienia swojej pracy
 • o tym jakie wrażenie zrobiły na Tobie prace Giuseppe Arcimboldo
 • o tym co było dla Ciebie najtrudniejsze i najłatwiejsze

6. Etap szósty odbył się już na lekcji informatyki, na której uczniowie zaprogramowali roboty Photon tak by doszły do wystawy zakodowanej w kodzie QR i poinformowały wszystkich co tam się znajduje. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę sczytując kody QR.

STEAM, kompetencje XXI wieku i rakieta

Obecnie jesteśmy świadkami gwałtownej rewolucji w świecie edukacji, rynku pracy, rozwoju technologii i informatyki.

W świecie nauki i badań mówi się, że aby zapewnić naszym podopiecznym bezpieczne wejście w dorosłe życie musimy ich do tego przygotować, a przygotowaniem tym nie jest już od dawna wiedza encyklopedyczna, nie jest nim uczenie wszystkich przedmiotów w takim wymiarze jak do tej pory, wiedza, jej obszary, ilość materiału jaki mielibyśmy przekazać uczniom jest zbyt obszerny. W obecnym świecie liczyć zaczyna się wiedza specjalistyczna i umiejętność poruszania pośród problemów, umiejętność współpracy multikulturowej, odnalezienie się w świecie globalnym i w świecie w stanie permanentnej zmiany. Istotna jest umiejętność przystosowywania się i przebranżawiania, a więc umiejętność samodzielnego uczenia się i obserwowania zmian i nowych potrzeb.

Przypatrzmy się raz jeszcze kluczowym kompetencjom XXI wieku – wymienię ich 10

 • Kompetencje międzykulturowe
 • Myślenie projektowe
 • Sprawność adaptacyjna
 • Międzydyscyplinarność
 • Kompetencje cyfrowe
 • Przetwarzanie danych
 • Wnioskowanie
 • Inteligencja emocjonalna
 • Praca w szumie informacyjnym
 • Współpraca w wirtualnym środowisku

Jest to połączenie nauk ścisłych, humanistycznych, inteligencji emocjonalnej, przetwarzania danych i współpraca i to na skalę globalną.

Odpowiedzią na te potrzeby bez wątpienia jest nauczanie metodą STEAM

S – Science

T- Technology

E – Engineering

A – Art

M- Maths

Możecie spotkać się ze skrótem STEM, ale ostatnie wskazania dołączają właśnie do projektowego nauczania A , czyli sztukę.

Nauczanie STEAM wymaga jednak porzucenia tradycyjnych sposobów nauczania – teoretycznych i separujących przedmioty od siebie –  oraz wejścia na wyższy poziom – nauczania przede wszystkim poprzez doświadczanie, odkrywanie, działanie, dedukcję i dostrzeganie związków między różnymi dziedzinami wiedzy. Uczniowie muszą zrozumieć, iż cała nauka stworzona przez ludzi  stanowi integralną całość, a jedna dziedzina nie jest w stanie w pełni rozwijać się bez innych. Istotne jest również to, iż nauki ścisłe powinny być nauczane poprzez wykorzystanie sztuki, dzięki czemu nie tracą swego ludzkiego wymiaru. Ludzki wymiar, emocje są w STEAM bardzo istotne. Przecież to one właśnie odróżniają nas od robotów i zapewniają bezpieczeństwo i stabilizację w świecie.

Dzięki metodologii STEAM możliwe jest podtrzymanie w dzieciach naturalnej ciekawości świata i zapału do zdobywania wiedzy. Nauczanie przedmiotów artystycznych takich jak muzyka czy plastyka w połączeniu z zadaniami konstrukcyjnymi i przedmiotami ścisłymi powoduje, że matematyka czy fizyka nie jawią się jako coś abstrakcyjnego, a pozwalają wyjaśnić zależności, zaprezentować dane czy przeliczyć potrzebne wielkości. Uczeń przestaje być odtwórcą, staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą czy twórcą nowej wiedzy. Zmienia się też rola nauczyciela, który przestaje być osobą wszechwiedzącą, jedynie przekazującą dane do nauczenia się w domu, straszącą kartkówkami i sprawdzianami, a w zamian przyjmuje rolę mentora, doradcy, który motywuje do działania, zachęca do pokonywania barier, podejmowania kolejnych prób i stawia nowe wyzwania. 

Takie kraje jak Finlandia, czy Singapur stawiają właśnie na ten proces nauczania, odchodzą od sprawdzianów i testów, co nam ciągle się wydaje nie do pomyślenia. Jak to bez testów i egzaminów – to co oni będą umieli, jak ich zmusimy do uczenia się. Badania wskazują jednak wyraźnie, że jest to możliwe i że te właśnie kraje mają też najwyższe wyniki PISA.

Podsumowując korzyści płynące z edukacji opartej na metodologii STEAM, wymieniłabym:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i dedukcję, co przekłada się na lepsze rozumienie i zapamiętywanie czyli efektywną naukę
 • nauka umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia 
 • rozwój kreatywności w rozwiązywaniu problemów (nauka metodą prób i błędów, stosowania różnych metod, podejmowania ryzyka i myślenia nieszablonowego)
 • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych, wsparcie zainteresowania i rozwoju dziewcząt w zakresie przedmiotów takich jak matematyka, chemia czy fizyka
 • podkreślenie roli sztuki w projektach związanych z inżynierią, technologią i matematyką, dzięki której wzrasta zaangażowanie w przedmioty ścisłe
 • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia
 • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy
 • rozwój tzw. kompetencji miękkich – umiejętności współpracy, efektywnej komunikacji
 • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową
 • rozwój umiejętności językowych w praktyce
 • nauka tolerancji i akceptacji dla odmienności.

Na koniec pytanie, czy w STEAM musi być robotyka? Otóż nie zawsze, ale zastępczo powinna być inżynieria np. pod postacią konstruowania czegoś.

I tak przykład zadania wykonanego z przymrużeniem oka przez moją uczennicę Amelię Rogińską i jej tajemniczą przyjaciółkę.

Miłej zabawy!

Nauczyciele grają dla WOŚP

WOŚP ma 30 rocznicę swojego istnienia i jest to z pewnością jedna ze wspanialszych inicjatyw społecznych w Polsce! Katarzyna Drausal wymyśliła już w zeszłym roku akcję nauczycielską wspomagania WOŚP i zarazem dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Twórcami Tegorocznej imprezy są Marcin Michalik, Irmina Żarska, Karolina Strógarek, Justyna Zaryczańska oraz Katarzyna Drausal. Autorką powyższej grafiki jest Irmina Żarska. Autorów webinariów jest ponad 30 i wśród jestem i ja co z dumą oświadczam.

Link do zrzutki

W tym roku jest druga edycja, która rozrosła się początkowo na dwa dni, a teraz na 4. Zaczęło się 22 stycznia, a trwa do jutra 29 stycznia – na żywo. Jednak wszyscy darczyńcy, a wystarczy kwota 50 zł będą mieli dostęp do wszystkich webinariów przez 3 miesiące, tak by spokojnie posłuchać wspaniałych wystąpień, a są na wszystkie tematy! Zresztą sami zobaczcie program!

22 stycznia 2022 r.

8.00 – Wiesława Mitulska – ​​Smutkowa karetka, czyli jak pracować z dziećmi i rodzicami w oparciu o relacje

9.00 – Elżbieta Wydra i Basia Chyłka – TIKowe Inspiracje

10.00 – Anna Leszczyńska – Kilka sposobów na języki obce z Nearpodem i nie tylko

11.00 – Darek Martynowicz – Pomysły na godziny wychowawcze „na czasie”

12.00 – Ewa Przybysz-Gardyza – Rozwiązania oparte na przyrodzie – sposób na ekologię

13.00 – Justyna Zaryczańska – Wesołe lekcje z aplikacją Quizizz – nauka i emocje gwarantowane!

14.00 – Anna Bielska i Edyta Mak – Razem, twórczo, użytecznie, czyli jak dotrzeć do Itaki

15.00 – Małgorzata Solowska – Projektowe lekcje – mix kompetencji, umiejętności i wiedzy

16.00 – Katarzyna Włodkowska – Magia monomitu w filmach i bajkach.

17.00 – Łukasz Szeliga – Jak wesprzeć w szkole uczniów z doświadczeniem migracji? Niezbędne informacje, czyli to co warto i trzeba wiedzieć

18.00 – Joanna Gadomska – 3xZ w szkole, czyli Zainspiruj, Zaciekaw i Zaangażuj mózg do działania.

19.00 – Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska – Kreatywne zajęcia z TIK

20.00 – Karolina Kępska – Jak wykorzystać kreatywne rytuały oraz narzędzi design thinking do budowania zespołów klasowych w czasach „hybrydowych”.

21.00 – Bogusia Mikołajczyk – Para doskonała – sketchnotka w projekcie

29 stycznia 2022 r.

08.00 – Adriana Kloskowska – ​​Edukacja bez barier, czyli jak wspomagać dzieci i młodzież w nabywaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych

09.00 – Marta Młyńska – Od jutra zacznę… czyli o sztuce budowania nawyków

10.00 – Przemek Staroń – Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat”, czyli o sile wspólnoty

11.00 – Aneta Szostak-Sulewska – Jak wdrożyć i przeprowadzić innowacje pedagogiczne – praktyczne wskazówki dla nauczycieli w awansie

12.00 – Tomasz Rojek – Wejdź w 3 wymiar – czyli jak wykorzystać wirtualną rzeczywistość podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych

13.00 – Agnieszka Jankowiak-Maik – Praca z komiksem na lekcjach

14.00 – Dorota Połatyńska i Agnieszka Handzel – Jak z pomocą Opowieści i bohaterów uczyć o tym, co najważniejsze

15.00 – Joanna Niewiadomska-Serafinko – Opowieść jest dobra na wszystko – sesje RPG w szkole

16.00 – Oktawia Gorzeńska – Edukacja w świecie VUCA

17.00 – Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka i Beata Kubsik – Udana współpraca z rodzicami… Jak to możliwe?

18.00 – Marta Florkiewicz-Borkowska – Zrób coś dla siebie, czyli magiczne lustereczko wzmacniające poczucie własnej wartości.

19.00 – Joanna Heftowicz – Jambordowe t(r)iki

20.00 – Monika Rokicka – Metodyka Czarownicy, czyli jak przestać nauczać

21.00 – Monika Szulkowska – Co powinien wiedzieć nauczyciel ASA w szkole ogólnodostępnej?

O PROWADZĄCYCH WEBINARY I SKETCHNOTKI

Erasmus + w czasach pandemii (3)

Pandemia trwa, chociaż nieco wyluzowała, ale nadal nie jest łatwo lub nie jest tak jak było. I co prawda dojdzie w końcu do naszego pierwszego spotkania koordynatorów w Estonii, w mojej ulubionej szkole w Toostama, ale co będzie dalej trudno powiedzieć!

Wiadomo już, że jeśli chodzi o mobilności młodzieży nie będzie to takie proste jak wcześniej, gdy młodzież nocowała u rodzin poznając kulturę i życie codzienne innego kraju od wewnątrz. Szkoda! Tym razem prawdopodobnie młodzież będzie musiała nocować w hostelach, a dodatkowo jest wymóg zaszczepienia…

Ale co wydarzyło się w ramach projektu od początku roku, a trochę udało się zrobić!

1

Z okazji Dni Erasmusa stworzona została wystawa plakatów wcześniej wykonanych w ramach lekcji plastyki. Stworzony został konkurs-gra dla wszystkich chętnych uczniów rozwieszony w różnych miejscach szkoły i konferencja „Programy Erasmus+/Power szansą dla każdego nauczyciela” zorganizowanej przez Aleksandrę Dobke, w której wzięli udział jako prelegenci między innymi nauczyciele naszej szkoły Małgorzata Lesisz i Izabella Niklewska opowiedziały o akredytacji Erasmus+ , a ja o Ersamusie+ i przeszkodach, oraz możliwościach w czasie pandemii. Zaprosiliśmy też beneficjentkę programów Erasmus+, która opowiedziała o możliwościach jakie daje program na studiach.

Wszystko dzięki współpracy kilku nauczycieli Gosi Lesisz, Ani Leszczyńskiej :), Izy Niklewskiej, Agnieszki Szwarc i Margarity Tuczko

2

Odbyło się następne spotkanie on-line klas – tym razem odwiedzili nas partnerzy z Turcji – zagraliśmy w Mystery Skype – z odgadnięciem państw było łatwo, gorzej z odgadywaniem miast! Porozmawialiśmy też o tym jak wygląda edukacja i niektóre zwyczaje w naszych krajach. Było jak zwykle bardzo ciekawie i sympatycznie. Ale przede wszystkim uczniowie mogli ze sobą porozmawiać, pomimo początkowego zawstydzenia.

3

Na lekcjach informatyki natomiast, uczniowie klas 2a , 2b i 3e podczas pracy w programie Gimp stworzyli swój własny obraz Polski podzielonej według Województw. Kierowali się tradycją danego regionu i nie tylko. Powstały świetne prace ukazujące ciekawe krajobrazy, rozpoznawalne zabytki czy obiekty współczesne. Zajęcia odbyły się pod okiem nauczyciela informatyki p. Jarosława Rogożeńskiego. Powstały przepiękne prace:

4

Powstał piękny projekt kilku uczniów z różnych klas szkoły podstawowej, wykonywany w chmurze, tym razem pod moim kierunkiem. Połączony z super zabawą w Minecraft Education gdzie uczniowie stworzyli wystawy i zbudowali własne muzea.

SWAY

5

Wyruszyliśmy na spotkanie koordynatorów, by wreszcie na żywo porozmawiać o naszym projekcie!

***

Działo się więc, na wielu poziomach – multimedialnie, informatycznie, relacyjnie i wyjazdowo. Pracowali różni uczniowie z różnych poziomów edukacyjnych, bawiła się cała społeczność szkolna. Współpracowało wielu nauczycieli.

Niech żyje praca projektowa i Erasmus + !

Nasze słowa ślemy w świat

Dzisiaj dwa zdjęcia moich milusińskich. To dwie klasy czwarte, które uczę angielskiego i które wzięły udział w projekcie Humane Happiness.

Zdjęcia miały na celu przekazać innym uczniom z całego świata pewną myśl, z jednej strony trochę pełną smutku, z drugiej pełną radości i nadziei na lepsze jutro.

Jak zrobiliśmy projekt? Początkowo zastanawialiśmy się co chcielibyśmy powiedzieć – uczniowie wymyślili zdanie, które następnie rozdzieliliśmy, tak żeby każdy miał jakąś jego część. Ponieważ nie każdy chciał być na zdjęciu, była możliwość trzymania kartki w taki sposób by zasłaniała twarz. Wyrazy nadwyżkowe po prostu są samodzielne. Najtrudniejsze było zrobienie tak dużego kolażu, ale daliśmy radę!

Nasza praca myślę jest piękną częścią międzynarodowej całości działań nauczycieli i uczniów z całego świata.

Projekt to część niezwykłego międzynarodowego projektu Humane Happiness koordynowanego przez Pramode Thube. Muszę przyznać, że jestem pod nieustającym wrażeniem organizacji!

Erasmus+ w czasach pandemii (2)

Nasz Erasmus działa dalej. Tworzymy zadania, dzięki którym młodzież może rozwijać swoje twórcze umiejętności, ale też wiedzę o sztuce ludowej wszystkich krajów biorących udział w projekcie Erasmus+ poznają wzory, kolory, to co je łączy i jak je wykorzystać do tworzenia.

Erasmus+ ma to do siebie, że rozwija wszystkich uczestniczących zarówno uczniów i nauczycieli, ale też łączy we wspólnych działaniach. To jest jego wielka siła. Nie od dzisiaj wiadomo, że w zespole, który łączą wspólne zadania wzrasta wzajemna przyjaźń, szacunek i kreatywność. Bo jak to mówią „co dwie głowy to nie jedna”

– kafle

Wspaniały projekt Agnieszki Szwarc, w którym uczniowie stworzyli prace w kwadracie przypominającym portugalskie kafle azulejos.

Młodzi twórcy uwzględniając polskie rękodzieło pokazali, że mimo odrębności kulturowych i różniących się produktów regionalnych poszczególnych krajów Europy, można tworzyć sztukę wzajemnie się inspirując. Inspiracją w pracach uczniów stały się portugalskie kafle, które zostały połączone w zestawy kolorystyczne, kojarzące się z poszczególnymi krajami oraz młodzieżą uczestniczącą w projekcie z Estonii, Portugalii, Bułgarii, Turcji i Polski.

Chcieliśmy też rozweselić ulicę – stąd pomysł, aby część prac powiesić na szybach szkoły. Witryny okienne przy wejściu do szkoły stały się wystawą dla mieszkańców i osób odwiedzających szkołę.

FILM

– malowane na szkle

Następny projekt pod kierunkiem Margarity Tuczko ciągle trwa, ciągle przybywa prac. Uczniowie tym razem wykorzystają wzory z naszych krajów partnerskich i Polski do upiększenia szklanych pojemników, które z bezużytecznych staną się pięknymi wazonikami, pojemnikami na kredki lub tajemnicze skarby.

Myśląc o tych zadaniach chciałyśmy rozwinąć kreatywność uczniów z daleka od komputera, żeby w tym trudnym momencie mieli możliwość wyrażenia się manualnie na papierze lub szkle.

Na stronie szkoły

Tymczasem to tyle, o pozostałych dwóch projektach, które się właśnie rozpoczynają napiszę wkrótce.

Erasmus w czasie pandemii (1)

Minecraft i kraina szczęśliwości

Minecraft i język angielski

Projekt z użyciem Minecraft Education, który ostatnio zrobiłam z moimi czwartoklasistami miał na celu:

 • Pracę grupową
 • Zabawę w kilka osób z klasy – wspieranie relacji
 • Rozwój kreatywności
 • Planowanie
 • Porozumiewanie się
 • Rozwijanie umiejętności językowych
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych

Zadanie zaplanowałam tak, by uczniowie znali zasady działania, zbudowali świat wspólnie w swoich grupach i pamiętali, że celem jest świat szczęśliwy, który będą opisywać po angielsku. Bardzo zależało mi na tym, żeby mieli czas na świetną zabawę i kontakt ze sobą.

Zadbajmy o relacje uczniów i ich wspólne działania.

Osobiście monitorowałam pracę uczniów i rozpoczynałam sesje. Aby umożliwić uczniom pełniejszą możliwość kontaktów, których im tak obecnie brakuje podzieliłam ich na grupy, a następnie na pokoje w Teams – dzięki czemu mogli ze sobą cały czas rozmawiać – było naprawdę miło posłuchać ich radosnych głosów.

Ostatnią fazą było opisanie w języku angielskim stworzonych światów. Wyszło wspaniale!

Projekt był częścią wielkiej całości, a mianowicie Humane Happiness projektu międzynarodowego, który polega na zwróceniu uwagi na szczęście w wielu obszarach i poszukiwanie go tu i teraz.

Tym razem znaleźliśmy szczęście dzięki Minecraft. Zaprezentuję kilka prac, żebyście mogli popodziwiać zdolności dzieci. Jednak ich ekscytacja, zaangażowanie i radość nie są do opisania.

Przykładowy projekt

Polecam Minecraft Education, to genialne możliwości. Zresztą niebawem zaczynam nowy projekt z inną grupą i na inny temat, ale z pewnością będzie się łączył z chwilami szczęścia biorącego w nim udział uczniów!

New Year in China and Vietnam

Today I have for you a lesson about New Year in China and Vietnam which is made on Genial.ly – so it is interactive.

Taking into consideration pandemic closure of schools it can be really useful.

I have written this lesson for National Geographic Learning Blog in Poland so it is simply a reblogging of it. Despite the fact that lesson was made for Polish teachers – it is in English so you can really use it.

And have fun!

Lesson

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑