STEAM, kompetencje XXI wieku i rakieta

Obecnie jesteśmy świadkami gwałtownej rewolucji w świecie edukacji, rynku pracy, rozwoju technologii i informatyki.

W świecie nauki i badań mówi się, że aby zapewnić naszym podopiecznym bezpieczne wejście w dorosłe życie musimy ich do tego przygotować, a przygotowaniem tym nie jest już od dawna wiedza encyklopedyczna, nie jest nim uczenie wszystkich przedmiotów w takim wymiarze jak do tej pory, wiedza, jej obszary, ilość materiału jaki mielibyśmy przekazać uczniom jest zbyt obszerny. W obecnym świecie liczyć zaczyna się wiedza specjalistyczna i umiejętność poruszania pośród problemów, umiejętność współpracy multikulturowej, odnalezienie się w świecie globalnym i w świecie w stanie permanentnej zmiany. Istotna jest umiejętność przystosowywania się i przebranżawiania, a więc umiejętność samodzielnego uczenia się i obserwowania zmian i nowych potrzeb.

Przypatrzmy się raz jeszcze kluczowym kompetencjom XXI wieku – wymienię ich 10

 • Kompetencje międzykulturowe
 • Myślenie projektowe
 • Sprawność adaptacyjna
 • Międzydyscyplinarność
 • Kompetencje cyfrowe
 • Przetwarzanie danych
 • Wnioskowanie
 • Inteligencja emocjonalna
 • Praca w szumie informacyjnym
 • Współpraca w wirtualnym środowisku

Jest to połączenie nauk ścisłych, humanistycznych, inteligencji emocjonalnej, przetwarzania danych i współpraca i to na skalę globalną.

Odpowiedzią na te potrzeby bez wątpienia jest nauczanie metodą STEAM

S – Science

T- Technology

E – Engineering

A – Art

M- Maths

Możecie spotkać się ze skrótem STEM, ale ostatnie wskazania dołączają właśnie do projektowego nauczania A , czyli sztukę.

Nauczanie STEAM wymaga jednak porzucenia tradycyjnych sposobów nauczania – teoretycznych i separujących przedmioty od siebie –  oraz wejścia na wyższy poziom – nauczania przede wszystkim poprzez doświadczanie, odkrywanie, działanie, dedukcję i dostrzeganie związków między różnymi dziedzinami wiedzy. Uczniowie muszą zrozumieć, iż cała nauka stworzona przez ludzi  stanowi integralną całość, a jedna dziedzina nie jest w stanie w pełni rozwijać się bez innych. Istotne jest również to, iż nauki ścisłe powinny być nauczane poprzez wykorzystanie sztuki, dzięki czemu nie tracą swego ludzkiego wymiaru. Ludzki wymiar, emocje są w STEAM bardzo istotne. Przecież to one właśnie odróżniają nas od robotów i zapewniają bezpieczeństwo i stabilizację w świecie.

Dzięki metodologii STEAM możliwe jest podtrzymanie w dzieciach naturalnej ciekawości świata i zapału do zdobywania wiedzy. Nauczanie przedmiotów artystycznych takich jak muzyka czy plastyka w połączeniu z zadaniami konstrukcyjnymi i przedmiotami ścisłymi powoduje, że matematyka czy fizyka nie jawią się jako coś abstrakcyjnego, a pozwalają wyjaśnić zależności, zaprezentować dane czy przeliczyć potrzebne wielkości. Uczeń przestaje być odtwórcą, staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą czy twórcą nowej wiedzy. Zmienia się też rola nauczyciela, który przestaje być osobą wszechwiedzącą, jedynie przekazującą dane do nauczenia się w domu, straszącą kartkówkami i sprawdzianami, a w zamian przyjmuje rolę mentora, doradcy, który motywuje do działania, zachęca do pokonywania barier, podejmowania kolejnych prób i stawia nowe wyzwania. 

Takie kraje jak Finlandia, czy Singapur stawiają właśnie na ten proces nauczania, odchodzą od sprawdzianów i testów, co nam ciągle się wydaje nie do pomyślenia. Jak to bez testów i egzaminów – to co oni będą umieli, jak ich zmusimy do uczenia się. Badania wskazują jednak wyraźnie, że jest to możliwe i że te właśnie kraje mają też najwyższe wyniki PISA.

Podsumowując korzyści płynące z edukacji opartej na metodologii STEAM, wymieniłabym:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i dedukcję, co przekłada się na lepsze rozumienie i zapamiętywanie czyli efektywną naukę
 • nauka umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia 
 • rozwój kreatywności w rozwiązywaniu problemów (nauka metodą prób i błędów, stosowania różnych metod, podejmowania ryzyka i myślenia nieszablonowego)
 • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych, wsparcie zainteresowania i rozwoju dziewcząt w zakresie przedmiotów takich jak matematyka, chemia czy fizyka
 • podkreślenie roli sztuki w projektach związanych z inżynierią, technologią i matematyką, dzięki której wzrasta zaangażowanie w przedmioty ścisłe
 • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia
 • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy
 • rozwój tzw. kompetencji miękkich – umiejętności współpracy, efektywnej komunikacji
 • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową
 • rozwój umiejętności językowych w praktyce
 • nauka tolerancji i akceptacji dla odmienności.

Na koniec pytanie, czy w STEAM musi być robotyka? Otóż nie zawsze, ale zastępczo powinna być inżynieria np. pod postacią konstruowania czegoś.

I tak przykład zadania wykonanego z przymrużeniem oka przez moją uczennicę Amelię Rogińską i jej tajemniczą przyjaciółkę.

Miłej zabawy!

Erasmus+ w czasach pandemii (2)

Nasz Erasmus działa dalej. Tworzymy zadania, dzięki którym młodzież może rozwijać swoje twórcze umiejętności, ale też wiedzę o sztuce ludowej wszystkich krajów biorących udział w projekcie Erasmus+ poznają wzory, kolory, to co je łączy i jak je wykorzystać do tworzenia.

Erasmus+ ma to do siebie, że rozwija wszystkich uczestniczących zarówno uczniów i nauczycieli, ale też łączy we wspólnych działaniach. To jest jego wielka siła. Nie od dzisiaj wiadomo, że w zespole, który łączą wspólne zadania wzrasta wzajemna przyjaźń, szacunek i kreatywność. Bo jak to mówią „co dwie głowy to nie jedna”

– kafle

Wspaniały projekt Agnieszki Szwarc, w którym uczniowie stworzyli prace w kwadracie przypominającym portugalskie kafle azulejos.

Młodzi twórcy uwzględniając polskie rękodzieło pokazali, że mimo odrębności kulturowych i różniących się produktów regionalnych poszczególnych krajów Europy, można tworzyć sztukę wzajemnie się inspirując. Inspiracją w pracach uczniów stały się portugalskie kafle, które zostały połączone w zestawy kolorystyczne, kojarzące się z poszczególnymi krajami oraz młodzieżą uczestniczącą w projekcie z Estonii, Portugalii, Bułgarii, Turcji i Polski.

Chcieliśmy też rozweselić ulicę – stąd pomysł, aby część prac powiesić na szybach szkoły. Witryny okienne przy wejściu do szkoły stały się wystawą dla mieszkańców i osób odwiedzających szkołę.

FILM

– malowane na szkle

Następny projekt pod kierunkiem Margarity Tuczko ciągle trwa, ciągle przybywa prac. Uczniowie tym razem wykorzystają wzory z naszych krajów partnerskich i Polski do upiększenia szklanych pojemników, które z bezużytecznych staną się pięknymi wazonikami, pojemnikami na kredki lub tajemnicze skarby.

Myśląc o tych zadaniach chciałyśmy rozwinąć kreatywność uczniów z daleka od komputera, żeby w tym trudnym momencie mieli możliwość wyrażenia się manualnie na papierze lub szkle.

Na stronie szkoły

Tymczasem to tyle, o pozostałych dwóch projektach, które się właśnie rozpoczynają napiszę wkrótce.

Erasmus w czasie pandemii (1)

Skype in the classroom / Skype w klasie

Co dalej ze Skype’m w klasie?

Od 18 grudnia, czyli zupełnie niedługo nie będzie on istniał w tej formie co dotychczas na platformie Microsoft Education. Co w takim razie będziemy mogli tam znależć:

 • wycieczki wirtualne, spotkania, muzea, i inne propozycje od partnerów Microsoft, które możecie odnaleźć na Flipgrid’s Discovery Library
 • wydarzenia na żywo – te, które się odbyły i nowe, które zostaną nagrane – szukajcie ich tutaj

Skype in the classroom is changing

Skype in the Classroom website will no longer be supported after December 18, 2020. After this date, Skype in the Classroom profiles, activities and calendars will no longer be available.

So what will we be able to find there on Microsoft Education website?

 • amazing content from virtual field trip providers, including the Metropolitan Museum of Art, California State Parks, Epic! Books, Scholastic, and more, in Flipgrid’s Discovery Library.
 • live events – the ones which have been recorded and new upgoing ones – look for them here

Jak połączyć się z innymi edukatorami i klasami?

Możecie ich szukać i nawiązać z nimi kontakt na Flipgrid Następnie jak do tej pory umówić się na wspólne poznawanie kultur, odgadywanie zagadek i inne.

Możecie też poszukać innych edukatorów poprzez grupę na FaceBook

How to find other educators?

Join the Flipgrid community to find educators who are interested in sharing new cultures and experiences via GridPals. Once you’ve found a match, contact them to arrange a Teams meeting for a live connection or set up a shared Flipgrid to connect your classes.

You can also serch on our common FaceBook Group

Gdzie poszukiwać informacji o wszystkich zmianach?

Where to find all the changes?

Tutaj / Here

Dzielcie się swoimi spotkaniami tagując je / Share your amazing adventures with others tagging

@Flipgrid, #FlipgridForAll, and #MicrosoftEDU

Skype i zwiedzanie, czyli Rosa Ferreira w akcji

W tym roku pomimo tego, że jestem człowiekiem drogi z wielu powodów, ale też i tego ogólnoświatowego jakim jest covid-19 postanowiłam zatrzymać się i pożyć życiem tu i teraz o bardzo wąskim zasięgu.

Dzięki Rosie już drugi raz powędrowałam we wspaniałym międzynarodowym towarzystwie po portugalskim miasteczku tym razem w regionie Algarve.

To był wspaniały czas, dzięki któremu będąc w swoim ogródku byłam jednocześnie w Albufeira.

Wycieczki wirtualne to wspaniała propozycja dla naszych uczniów – na język angielski, ale też na geografię, historię, godzinę wychowawczą, etykę i inne przedmioty. Pamiętajcie o tym, gdy wrócicie do szkół!

This year I decided to stay close to my family and go only to close and peopleless places. You know I love travelling and moving but sometimes we have those moments of break…

Thanks to Rosa Ferreira I was able to walk along Albufeira in Algarve in Portugal. It was also a walk of international friendship because on this walk were a lot of educators whom I know from common projects. This is one of those great things in education and Microsoft that connect people all around the world. I love it!

So remember about virtual trips when you return to schools – they are great adventure for our students too.

Lekcje w Sieci – projekt na lata

W czasie pandemii ruszył bardzo ciekawy projekt Lekcje w Sieci – zamierzeniem twórców Oktawii Gorzeńskiej i Dawida Łasińskiego jest, aby powstała w Internecie baza lekcji, z których mogliby korzystać uczniowie. Oznacza to, że są one tak utworzone, żeby uczeń mógł się nauczyć i sprawdzić swoją wiedzę sam. Projekt, w którym wzięło udział wielu nauczycieli, często tworzących materiały w ramach własnych pasji, blogów, kanałów YouTube.

Oczywiście materiały mogą być równie dobrze wykorzystane na normalnych lekcjach lub Boże uchowaj! Gdyby dalej miała być edukacja zdalna.

Można znaleźć tutaj mnóstwo ciekawie przygotowanych tematów.

Lekcje podzielone są na poziomy edukacyjne i przedmioty. Poziom zaczyna się już od edukacji wczesnoszkolnej!

Edukacja wczesnoszkolna

Przykładem takiej lekcji dla dzieci może być język angielski Marzeny Buszka „Let’s go to the Jungle!”

Jest to lekcja, którą dziecko zdecydowanie może zrobić samo, ale też może zostać wykorzystana w czasie nauczania zdalnego lub w szkole.

Szkoła podstawowa IV-VIII

 • Oto mamy na przykład biologię do szóstej klasy szkoły podstawowej „O przystosowaniu ptaków do lotu” przygotowaną w postaci filmu przez Magdalenę Jarzębowską tworzącą lekcje na kanale YouTube – JAKU Edukacja przyrodnicza 
 • Może chcielibyście zgłębić geografię przygotowaną przez Weronikę Hańczyk pt. „Pogoda, a klimat” 

Warto zajrzeć!

Liceum

 

Szkoła pasji

Zamierzeniem tej części jest rozwijanie kreatywności. Znajdziecie tutaj między innymi lekcje STEAM, albo lekcje artystyczne.

Baza

Jak widzicie jest  baza, do której warto zaglądać, czy będzie się rozrastać? Zobaczymy 😊

 

 

Zaproś mnie na swoją lekcję – niezwykły rok i niezwykły projekt

Rok szkolny 2019/2020 będziemy wszyscy pamiętali do końca życia. Zamknięcie w domach, nauczanie zdalne, ograniczenie spotkań, wyjść i wszystkiego.

My nauczyciele rzuceni na głęboką wodę wirtualnej edukacji uczyliśmy się sami i od siebie nawzajem, żeby podołać wyzwaniu.

W pewnym momencie powstał niezwykły projekt „zaproś mnie na swoją lekcję”, czyli inicjatywa nauczycieli, którzy proponowali lekcje innym nauczycielom. Wymiana lekcji pomiędzy nauczycielami z całej Polski.

Ten niezwykły pomysł zainicjowały Irmina Żarska nauczycielka języka polskiego z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Redzie i autorka bloga Irmina Żarska oraz Magda Krajewska. Ich pomysł przerodził się natychmiast w niesamowitą akcję nauczycieli z całej Polski.

Można było zaprosić nauczyciela każdego przedmiotu, ale też nauczycieli podróżujących, proponujących techniki uczenia się, promujących regiony Polski, a nawet proponujących lekcje w języku angielskim

W tym roku nie mam wychowawstwa, więc wydawało mi się, że nie mogłam na angielski zapraszać nauczycieli nie prowadzących lekcji w języku angielskim, ale nie wytrzymałam!

I tak była u mnie Joanna Guze z przepięknymi lapbookami dla klasy siódmej, które można wykorzystać do wszystkiego! Wspomniała tez o pudełkach edukacyjnych, które są zachwycające.

Ewa Przybysz-Gardyza, która opowiedziała moim pierwszym klasom liceum jak się uczyć słówek, zarówno używając metod klasycznych takich jak na przykład fiszki, lub zwykłe kartki i za pomocą metod cyfrowych takich jak gry lub mapa myśli.

Nie udało mi się oczywiście zaprosić wielu osób, ale konkurencja była duża!

Na szczęście na przykład Edyta Piskor nakręciła super wspaniały film instruktażowy, który można obejrzeć na grupie i że tak powiem zastosować już w przyszłym roku metodę Adam Słodowego „Zrób to sam”.

Dla odmiany ja jako osoba kochająca i tęskniąca za podróżami przygotowałam lekcję o drodze do Santiago de Compostela i niezwykłej Islandii, którą powinno się odwiedzać na lekcji geografii 😉

To co chciałabym dodać jeszcze to refleksja, że niesamowite było w nauczaniu zdalnym jak bardzo zbliżyliśmy się do siebie i jak bardzo współpracowaliśmy. To przepiękne doświadczenie!

Sieciowanie nauczycieli, o co w tym chodzi

Sieciowanie nauczycieli to, powiem żartem – genialny efekt uboczny Facebook’a.

Chodzi po prostu o to, że dzięki najróżniejszym grupom czy fanpage’om blogów nauczyciele spotykają się ze sobą wirtualnie, znają lubią, inspirują, wspierają chociaż nigdy nie widzieli się w realu.

Jest to genialny przepływ informacji, przekazywanie sobie pomysłów, czy szybka metoda ogłoszenia akcji, webinariów, szkolenia. Innymi słowy same zyski.

Jakaż jest też radość, gdy nagle spotkamy się w realu przy okazji ogólnopolskiej konferencji czy szkolenia.

Każdy z Was oczywiście wybiera sobie różne własne grupy, zależnie od tego jakiego przedmiotu uczy, czy czego chce się dowiedzieć.

Podam kilka linków, które ja lubię:

Pozytywnie zakręcony Pan Belfer z Internetów 

– potęga energii, pomysłów, pomocy inspiracji – jeśli ktokolwiek nie był, musi zajrzeć!

 

Edumiesiąc – kopalnia przeciekawych webinariów, na których spotkacie ludzi ważnych dla edukacji, posłuchacie o ważnych tematach i z pewnością się zainspirujecie – no i … nie trzeba czytać – można słuchać!

 

Zaproś mnie na swoją lekcję – grupa, która powstała entuzjastycznie dzięki pomysłowi Irminy Żarskiej i Magdy Krajewskiej w ostatnich miesiącach, w której uczestniczę od początku, bo mnie zachwyciła – możecie stworzyć lekcję, opowieść dla dzieci z najodleglejszych miejsc Polski, ale też zaprosić innych nauczycieli do siebie. Ja wykorzystałam obydwie opcje. Wszystko to dzięki Skype, Zoom, Teams, czy innej platformie, na której prowadzicie lekcje on-line.

 

Nauczyciele języka angielskiego – oczywiście język angielski, bo jakże by inaczej, skoro go uczę

National Geographic Learning Polska – skoro jestem certyfikowanym nauczycielem National Geographic i anglistą nie mogłabym nie zaglądać tutaj

 

Lekcja wychowawcza – każdy z nas nauczycieli jest wychowawcą – to jest miejsce, w którym znajdziecie tysiące pomysłów, porad, a nawet wsparcie

 

Grupa eduzmieniaczy, bo przecież od tego się zaczęło! Gromadzi wielu nauczycieli wszystkich przedmiotów, którym bliska jest zmiana edukacji na lepsze.

 

Digitalni i kreatywni – nauczyciele z pasją – grupa, na której dowiecie się dużo o przeróżnych narzędziach cyfrowych

 

MIEE Poland  – skoro jestem Microsoft Innovative Educator Fellow to należę i do tej grupy i zapraszam Was gorąco, żeby do MIEE, czyli edukatorów Miscrosoft przystąpić, bo wiele się tutaj ciekawych rzeczy dzieje i wiele można się nauczyć. Strona jest zgamifikowana, więc wciąga.

 

Genially – bo mnie zafascynowało, no i jak nie zrobisz sam, to inni Ci podarują. Tak to na genially działa, jeśli się nie wykupi „pro”.

 

On-line dzielmy się edukacją – grupa, maleńka założona przeze mnie w nocy pod wpływem koronawirusa i nauczania zdalnego, ale przecież muszę o niej napisać, bo moja 😊

 

Znajdziecie oczywiście wiele fanpage’y, ja wspomnę o dwóch

 

Oktawia Gorzeńska – edukacja, rozwój, zmiana– wiadomo zaraża wszystkich energią i pracowitością, a na jej blogu znajdziecie wiele ciekawych wpisów o szeroko pojętej edukacji.

 

Educational Eden – Joanna Obuchowska – bardzo ciekawy blog Joanny Obuchowskiej wiecznie w edukacyjnej podróży, niezwykłe opowieści z całego świata, pomysły, mądrość. Zazdroszczę po prostu 😊

 

Resztę Waszych stron, czy fanpage’y  znajdziecie sami – bo każdy z nas czego innego przecież szuka!

 

 

 

Wakelet – super narzędzie do super notatek on-line

Nie wiem, czy znacie Wakelet? Jeśli nie to pora się z nim zaznajomić.

Co to jest Wakelet?

Jest to superproste narzędzie do tworzenia superfajnych zestawów zadań, notatek, gromadzenia materiałów, do których w każdej chwili możecie dołożyć nowe elementy.

Co jest jeszcze wspaniałe?

Możecie pozostawić swój Wakelet jako prywatny lub podzielić się tylko z nielicznymi osobami – na przykład klasą, ale też możecie wypuścić go w świat i podzielić się nim z innymi nauczycielami, czy każdym kto się na niego natknie.

Znajdziecie go tutaj

Tym razem nie będę opisywać jak go używać, ponieważ jest bardzo prosty i intuicyjny. Powiem tylko, że możecie wstawić do swojego Wakelet’a wszystko co Wam przyjdzie do głowy począwszy od tekstu, a skończywszy na filmie.

Powstanie prezentacja, czy jak kto woli tablica interaktywna z na przykład z Waszą lekcją.

Co jeszcze?

Bardzo ciekawą możliwością jest wspólne używanie jednego Wakelet’a – co to znaczy? Dokładnie tyle, że możecie z różnych miejsc tworzyć wspólne zadanie. Czy nie jest to rewelacyjny pomysł na zadanie w grupach? Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdy uczniowie nie mogą się spotkać ze sobą w tak zwanym realu, mogą jednak nadal stworzyć wspólną pracę w nowoczesny sposób.

Namawiam do korzystania.

Oto przykład

Przykładowy Wakelet stworzony przeze mnie dla moich uczniów znajdziecie tutaj.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑