STEAM artystyczno-językowy z ciągiem dalszym na informatyce

Jak wiecie lekcje STEAM łączą w sobie przedmioty ścisłe, matematyczne, artystyczne i humanistyczne. Całość to według skrótu Science, Technology, Engineering, Art., Maths).

Mam dla Was cudowną lekcję, którą zainspirowała mnie profesor Marlena Plebańska moja Guru.

Lekcję przeprowadziłam w następujących etapach:

 1. Poprosiłam uczniów o wybranie artysty, jego dzieła i sprawdzenia nurtu sztuki. Oczywiście uczniowie musieli mi o wynikach swoich poszukiwań opowiedzieć.
 2. Następnie spotkaliśmy się w Sali do gotowania z zestawami jarzyn i oznajmiłam im, że na kartkach A4 mają wykorzystując jarzyny i ziarenka ułożyć do dzieła, jakie wybrali swoje. Na tym etapie zaproponowałam im, poszukanie dzieła „ich” artysty, które być może byłoby dla nich łatwiejsze do warzywnej interpretacji.
 3. Uczniowie opisali swoją pracę twórczą, a opis, zdjęcie, opis nurtu sztuki i oryginał obrazu zamknęli w kodach QR. Nauczyli się tworzyć kody i dowiedzieli się jak wstawić zdjęcie do kodu QR.
 4. Zadanie najkrótsze to sprawdzenie ceny oryginalnego dzieła i ich dzieła 😉
 5. Przyszła pora na napisanie maila egzaminacyjnego
 6. MAIL: (130 słów)

Napisz mail do przyjaciela/przyjaciółki z Anglii o wystawie Giuseppe Arcimboldo w muzeum w Twoim mieście, w której brałeś/brałaś udział wystawiając swoją pracę z warzyw. Napisz i rozwiń punkty:

 • jak to się stało, że mogłaś/mogłeś wziąć udział w tej wystawie
 • o tym jak się przygotowywałaś/łeś do wystawienia swojej pracy
 • o tym jakie wrażenie zrobiły na Tobie prace Giuseppe Arcimboldo
 • o tym co było dla Ciebie najtrudniejsze i najłatwiejsze

6. Etap szósty odbył się już na lekcji informatyki, na której uczniowie zaprogramowali roboty Photon tak by doszły do wystawy zakodowanej w kodzie QR i poinformowały wszystkich co tam się znajduje. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę sczytując kody QR.

STEAM, kompetencje XXI wieku i rakieta

Obecnie jesteśmy świadkami gwałtownej rewolucji w świecie edukacji, rynku pracy, rozwoju technologii i informatyki.

W świecie nauki i badań mówi się, że aby zapewnić naszym podopiecznym bezpieczne wejście w dorosłe życie musimy ich do tego przygotować, a przygotowaniem tym nie jest już od dawna wiedza encyklopedyczna, nie jest nim uczenie wszystkich przedmiotów w takim wymiarze jak do tej pory, wiedza, jej obszary, ilość materiału jaki mielibyśmy przekazać uczniom jest zbyt obszerny. W obecnym świecie liczyć zaczyna się wiedza specjalistyczna i umiejętność poruszania pośród problemów, umiejętność współpracy multikulturowej, odnalezienie się w świecie globalnym i w świecie w stanie permanentnej zmiany. Istotna jest umiejętność przystosowywania się i przebranżawiania, a więc umiejętność samodzielnego uczenia się i obserwowania zmian i nowych potrzeb.

Przypatrzmy się raz jeszcze kluczowym kompetencjom XXI wieku – wymienię ich 10

 • Kompetencje międzykulturowe
 • Myślenie projektowe
 • Sprawność adaptacyjna
 • Międzydyscyplinarność
 • Kompetencje cyfrowe
 • Przetwarzanie danych
 • Wnioskowanie
 • Inteligencja emocjonalna
 • Praca w szumie informacyjnym
 • Współpraca w wirtualnym środowisku

Jest to połączenie nauk ścisłych, humanistycznych, inteligencji emocjonalnej, przetwarzania danych i współpraca i to na skalę globalną.

Odpowiedzią na te potrzeby bez wątpienia jest nauczanie metodą STEAM

S – Science

T- Technology

E – Engineering

A – Art

M- Maths

Możecie spotkać się ze skrótem STEM, ale ostatnie wskazania dołączają właśnie do projektowego nauczania A , czyli sztukę.

Nauczanie STEAM wymaga jednak porzucenia tradycyjnych sposobów nauczania – teoretycznych i separujących przedmioty od siebie –  oraz wejścia na wyższy poziom – nauczania przede wszystkim poprzez doświadczanie, odkrywanie, działanie, dedukcję i dostrzeganie związków między różnymi dziedzinami wiedzy. Uczniowie muszą zrozumieć, iż cała nauka stworzona przez ludzi  stanowi integralną całość, a jedna dziedzina nie jest w stanie w pełni rozwijać się bez innych. Istotne jest również to, iż nauki ścisłe powinny być nauczane poprzez wykorzystanie sztuki, dzięki czemu nie tracą swego ludzkiego wymiaru. Ludzki wymiar, emocje są w STEAM bardzo istotne. Przecież to one właśnie odróżniają nas od robotów i zapewniają bezpieczeństwo i stabilizację w świecie.

Dzięki metodologii STEAM możliwe jest podtrzymanie w dzieciach naturalnej ciekawości świata i zapału do zdobywania wiedzy. Nauczanie przedmiotów artystycznych takich jak muzyka czy plastyka w połączeniu z zadaniami konstrukcyjnymi i przedmiotami ścisłymi powoduje, że matematyka czy fizyka nie jawią się jako coś abstrakcyjnego, a pozwalają wyjaśnić zależności, zaprezentować dane czy przeliczyć potrzebne wielkości. Uczeń przestaje być odtwórcą, staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą czy twórcą nowej wiedzy. Zmienia się też rola nauczyciela, który przestaje być osobą wszechwiedzącą, jedynie przekazującą dane do nauczenia się w domu, straszącą kartkówkami i sprawdzianami, a w zamian przyjmuje rolę mentora, doradcy, który motywuje do działania, zachęca do pokonywania barier, podejmowania kolejnych prób i stawia nowe wyzwania. 

Takie kraje jak Finlandia, czy Singapur stawiają właśnie na ten proces nauczania, odchodzą od sprawdzianów i testów, co nam ciągle się wydaje nie do pomyślenia. Jak to bez testów i egzaminów – to co oni będą umieli, jak ich zmusimy do uczenia się. Badania wskazują jednak wyraźnie, że jest to możliwe i że te właśnie kraje mają też najwyższe wyniki PISA.

Podsumowując korzyści płynące z edukacji opartej na metodologii STEAM, wymieniłabym:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i dedukcję, co przekłada się na lepsze rozumienie i zapamiętywanie czyli efektywną naukę
 • nauka umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia 
 • rozwój kreatywności w rozwiązywaniu problemów (nauka metodą prób i błędów, stosowania różnych metod, podejmowania ryzyka i myślenia nieszablonowego)
 • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych, wsparcie zainteresowania i rozwoju dziewcząt w zakresie przedmiotów takich jak matematyka, chemia czy fizyka
 • podkreślenie roli sztuki w projektach związanych z inżynierią, technologią i matematyką, dzięki której wzrasta zaangażowanie w przedmioty ścisłe
 • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia
 • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy
 • rozwój tzw. kompetencji miękkich – umiejętności współpracy, efektywnej komunikacji
 • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową
 • rozwój umiejętności językowych w praktyce
 • nauka tolerancji i akceptacji dla odmienności.

Na koniec pytanie, czy w STEAM musi być robotyka? Otóż nie zawsze, ale zastępczo powinna być inżynieria np. pod postacią konstruowania czegoś.

I tak przykład zadania wykonanego z przymrużeniem oka przez moją uczennicę Amelię Rogińską i jej tajemniczą przyjaciółkę.

Miłej zabawy!

What do you know about viruses – lekcja na Wakelet

Pomyślałam, że warto na angielskim pouczyć troszkę biologii. Skoro mamy czasy pandemii i walczymy z koronawirusem, warto przybliżyć uczniom wirusy i słownictwo z nim związane.

Dzięki tym zadaniom, tak sobie wyobrażam uczymy też uczniów, by korzystali ze znajomości języka angielskiego i poszukiwali odpowiedzi na stronach prowadzonych przez specjalistów.

Ale na tym kończę i dzielę się z Wami moją lekcją on-line na Wakelet 

Zapraszam!

What do you know about viruses

Pierwsza lekcja angielskiego w sali do gotowania – refleksje (1)

Jakiś czas temu obiecałam, że napiszę o lekcji, którą zrobiłam w sali do gotowania.

Akurat na angielskim przerabiamy rozdział z jedzeniem, więc nastał idealny czas na taką właśnie lekcję.

Uczniów podzieliłam na grupy, w grupach uzgodnić mieli:

– z jakiego kraju potrawę przygotują

– jakie potrzebują składniki i jak wyjaśnić przepis po angielsku

– po przygotowaniu potraw mieliśmy się nimi podzielić i wszystko pięknie opowiedzieć.

Na zajęcia przeznaczyłam dwie godziny lekcyjne wraz z przerwą – w kuchni się gotuje, je i sprząta po sobie.

Tyle teorii i pięknych wizji!

Po wpuszczeniu szczęśliwych uczniów do sali, okazało się, że wpadli w istne szaleństwo radości kucharskiej. Po angielsku nie mogli się zbyt wiele porozumiewać, bo wpadli w wir produkcyjny. Oczywiście, gdy podeszłam do grup, to każda mi pięknie opowiedziała, co będą robili, jakie mają składniki lub co właśnie robią w tej chwili.

Co do krajów były Włochy pizza i pizza i pizza, Francja bezy i ciasteczka.

Pierwsza pizza zniknęła w sposób natychmiastowy przy ostatnim połykanym okruszku przypomniałam grupom, że mają się dzielić, w tym czasie prawdopodobnie za moimi plecami wchłonięte zostało ostatnie ciasteczko, haha.

Dalej było już lepiej – uczniowie opamiętali się i już resztą podzielili. Uff. Wszystko elegancko posprzątali.

Wnioski:

– było super, rewelacyjna lekcja integracyjna

– uczniowie, w szczególności chłopcy odkryli ku swojej radości, że potrafią przyrządzić pyszne dania – czyli pizzę i pizzę 😉

– uczniowie nauczyli się, że po przyjemnościach przychodzi moment na rzeczy trudne, a mianowicie sprzątanie sali

– uczniowie nauczyli się odpowiedzialności za swoje zadania

– nauczyciel zrozumiał, co to jest żywioł

– nauczyciel doszedł do wniosku, że musi dać uczniom do ręki plan działania i wymagań na sali oraz kontrolkę do wypełnienia, która pozwoliłaby na większą ilość angielskiego w kuchni.

Pierwsze koty za płoty, kto nie próbuje, ten się nie uczy i nie popełnia błędów, oraz nie wyciąga z nich wniosków. Powoli szykuję się na następną akcję kuchnia z następną klasą!

Obecnie czekam na pisemne refleksje z zajęć w kuchni – oczywiście w języku angielskim!

 

 

 

 

 

Lekcja angielskiego z TEDx – o tym jak okazywać wdzięczność za kawę i nie tylko

Below the text you have a kind of scenario to the TEDx lesson to A.J.Jacobs „My journey to the thank all the people responsible for my morning coffee” speech.

O TEDx już pisałam kiedyś, możemy posłuchać na tej stronie ciekawych i wartościowych przemówień w różnyc językach, również po polsku. Do tych zagranicznych możemy sobie wstawić podpisy w języku polskim, ale też w języku angielskim.

Tym razem przygotowałam dla siebie i dla Was lekcję do prześmiesznego tekstu amerykańskiego pisarza i dziennikarza. Już samo wysłuchanie przemówienia jest czystą przyjemnością – Jacobs opowiada o swoim projekcie „Tysiąc podziękowań” z niezwykłym poczuciem humoru i w pięknym, dobrze zrozumiałym angielskim.

Temat – świetny, angielski – świetny, poczucie humoru – świetne. Nic tylko wykorzystać na lekcji.

Zajęcia wymagają dwóch godzin lekcyjnych. Sam TEDx trwa 15 minut, a trzeba uczniów wprowadzić, zapytać o to za co są wdzięczni, za co dziękują innym i kiedy ostatni raz to robili. Można jeszcze spytać o kawę i nieco o niej pogawędzić.

Lekcja rozwija takie umiejętności jak słuchanie ze zrozumieniem, rozmowę, gramatykę: „The more…the more…” oraz pracę w grupach, pisanie i rozmyślanie o wartości pracy innych ludzi, współzależności i globalizacji.

A reszta mieści się tutaj. Tym razem nie ma odpowiedzi, ale z pewnością z przyjemnością obejrzycie sobie TEDx  A.J.Jacobs „My journey to the thank all the people responsible for my morning coffee”

Ostatnie zadanie proponuję wykonać w grupach lub parach. Po wykonaniu zadań z pdf pora na ciekawą dyskusję i tutaj Was zostawiam.

And the ideas for the lesson are here. 

Last exercise is for team or pair work. After that is time for discussion.

Wydmy i tajemnicze zwierzę na języku angielskim

Dzisiaj podaruję Wam na język angielski interdyscyplinarną lekcję o wydmach, ale też o przedziwnym zwierzęciu zwanym „sandfish”.

Below the text there is a lesson plan.

To taki po prostu przerywnik pozwalający na chwilę odłożyć książkę. Jednocześnie jest to lekcja interdyscyplinarna z przyrodniczo-geograficznym słownictwem i krótkim zadaniem do słuchania, wypowiedzią ustną i tekstem do napisania. Ćwiczy wszystkie umiejętności. Przy dobrym tempie lekcja zajmuje 45 minut.

Lekcję przygotowałam korzystając z materiałów National Geographic. Mamy tutaj krótki film przyrodniczy, tekst z lukami i wyrazami do wpisania, nazwy wydm z definicjami, do których trzeba je dopasować. Mamy też odnośnik z kodem QR do dłuższego artykułu dla osób zainteresowanych. Na koniec tytuły artykułów dla uczniów.
1. Lekcję zaczęłam od pytania czym jest „sandfish”, jako że nazwa wskazuje na rybę odpowiedzi uzyskałam raczej „rybie”
2. Pokazałam uczniom krótki filmik o zwierzaku, który jest tak wspaniały, że nie może nie zaciekawić – z sali dało się słyszeć okrzyki „o, ja!” i podobne. Następnie poprosiłam, żeby mi opowiedzieli wszystko co pamiętają
3. Spytałam uczniów o słowo „dunes” i gdzie wydmy występują w Polsce i na świecie; korzystając z mapy poprosiłam, żeby pokazali kilka znanych im miejsc.
4. Rozdałam uczniom karty pracy z zadaniami, po sprawdzeniu:
5. Poprosiłam uczniów, żeby napisali w parach krótką wiadomość z radia (70-100 słów) na jeden z wybranych tematów, a następnie odczytali go z odpowiednim tonem odpowiednim dla sensacyjnej radiowej wiadomości

 

Oto materiały na lekcję:

Here are materials for lesson:

dunes

 

Wykorzystałam:

Zdjęcie, film: National Geographic

Przy tworzeniu zadania korzystałam z tekstu z: http://www.nationalgeographic.com 

 

National Geographic dla szkół

Właśnie podjęłam wyzwanie nauczenia się tworzenia lekcji wraz z National Geographic. Powiecie – dziwne, przecież uczę języka angielskiego. A jednak uczenie języka to uczenie nie tylko słownictwa i gramatyki, to również uczenie treści. Jako, że ukończyłam ochronę środowiska z filozofią – przyroda, środowisko, podróże, społeczeństwo to tematy, które są bliskie mojemu sercu, a można je znaleźć się w National Geographic.

Tak w ogóle to niezwykła strona, pozwalająca na wykorzystanie wspaniałych materiałów, filmów, porad, spotkań ale też oferująca wyzwania różnego rodzaju, z których i ja jedno podjęłam. Czy skończę trudno powiedzieć. Na razie tworzę lekcję, zmieniam, pracuję z uczniami, analizuję. Słucham uwag mojej mentorki i uczę się nauczania z XXI wieku – zupełnie innego niż do tej pory. Moja lekcja tak naprawdę składa się z kilku godzin i wielu aspektów, oraz narzędzi, które używają moi uczniowie i ja. Powoli układa się w całość, chociaż ciągle jest moderowana. Nawet jeśli jest niedoskonała, to wydaje mi się ciekawa.

Gdy skończę pracę, oczywiście podzielę się nią z Wami.

A tym czasem serdecznie zapraszam Was do korzystania z materiałów National Geographic stworzonych dla szkół.

Są tutaj króciutkie filmy nawet 2 minutowe, są tutaj lekcje napisane przez doświadczonych edukatorów, które możecie dopasować do własnych wymogów. Są tutaj materiały, które z pewnością zainteresują Was również poza szkolnymi potrzebami.

Jest blog z ciekawymi materiałami. I są materiały prosto do klasy. Kliknijcie „Classroom Resources”, a potem w „Resource Library” – znajdziecie tam mnóstwo materiałów podzielonych na wiek dzieci. Po prostu kopalnia informacji i pomysłów!

Ostatnio pisałam o możliwości ściągania i tworzenia map, to właśnie też stąd.

Sami sobie pobuszujcie po tych stronach, a z pewnością znajdziecie coś co Wam spodoba! A może też postanowicie rozwijać swoje umiejętności z nauczycielami.

 

 

 

 

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑